Channel NamePositionSatelliteFrequencyBandSR FECSystemLangEncryption
B Radio Position: 31.5°E Satellite: Astra 1G Frequency: 11934 V Ku band 30000 2/3 DVB-S2 8PSK Bu FTA Europe
B5 aktuell Position: 19.2°E Satellite: Astra 1M Frequency: 12266 H Ku band 27500 3/4 DVB-S G FTA Europe
B5 plus Position: 19.2°E Satellite: Astra 1M Frequency: 12266 H Ku band 27500 3/4 DVB-S G FTA Europe
B92 FM Position: 16.0°E Satellite: Eutelsat 16A Frequency: 11554 H Ku band 30000 7/8 DVB-S Se FTA Europe
B92 FM Position: 23.5°E Satellite: Astra 3B Frequency: 11683 V Ku band 2734 5/6 DVB-S Se FTA Europe
Bahia FM Position: 70.0°W Satellite: Star One C2 Frequency: 3833 V C band 4073 5/6 DVB-S2 8PSK Pt FTA America
Bahrain FM Position: 26.0°E Satellite: Badr 4 Frequency: 12226 H Ku band 27500 3/4 DVB-S Ara FTA Atlantic
Bahrain FM Position: 7.3°W Satellite: Eutelsat 7 West A Frequency: 11641 H Ku band 27500 3/4 DVB-S Ara FTA Atlantic
Baladas Position: 43.1°W Satellite: Intelsat 11 Frequency: Ku Ku band   DVB-S   FTA Atlantic
Baladas Position: 61.0°W Satellite: Amazonas 3 Frequency: 11972 H Ku band 28888 3/4 DVB-S   FTA Atlantic
Baladas Position: 61.0°W Satellite: Amazonas 3 Frequency: 12522 H Ku band 28888 3/4 DVB-S   FTA Atlantic
Baladas Position: 65.0°W Satellite: Star One C1 Frequency: 4100 V C band 27500 7/8 DVB-S   FTA Atlantic
Baladas Position: 70.0°W Satellite: Star One C2 Frequency: 11780 H Ku band 29890 3/4 DVB-S   FTA Atlantic
Band FM Position: 84.0°W Satellite: Brasilsat B4 Frequency: 4092 H C band 10150 5/6 DVB-S Pt FTA America
Band Vale FM Position: 84.0°W Satellite: Brasilsat B4 Frequency: 4064 H C band 3300 3/4 DVB-S Pt FTA America
Bangkok AM 1467 Position: 78.5°E Satellite: Thaicom 5 Frequency: 3425 V C band 2592 1/2 DVB-S Th FTA Asia
Bangkok Radio Live Position: 78.5°E Satellite: Thaicom 5 Frequency: 3425 V C band 2592 1/2 DVB-S Th FTA Asia
Barangay LS 97.1 Position: 118.8°W Satellite: Anik F3 Frequency: 12002 L Ku band 20000 3/4 DVB-S Tag FTA Asia
Barangay LS 97.1 Position: 138.0°E Satellite: Telstar 18 Frequency: 3847 H C band 4444 3/4 DVB-S2 8PSK Tag FTA Asia
Barangay LS 97.1 Position: 26.0°E Satellite: Badr 5 Frequency: 10770 V Ku band 27500 3/4 DVB-S2 8PSK Tag FTA Asia
Barangay LS 97.1 Position: 7.0°W Satellite: Nilesat 201 Frequency: 11977 V Ku band 27500 5/6 DVB-S Tag FTA Asia
Barangay LS 97.1 Position: 76.5°E Satellite: Apstar 7 Frequency: 3705 V C band 8888 2/3 DVB-S2 8PSK Cn FTA Asia
Bartók Rádió Position: 1.0°W Satellite: Intelsat 10-02 Frequency: 12563 H Ku band 27500 3/4 DVB-S Hu FTA Atlantic
Bartók Rádió Position: 4.0°W Satellite: Amos 3 Frequency: 10758 V Ku band 30000 3/4 DVB-S2 8PSK Hu FTA Atlantic
Bartók Rádió Position: 9.0°E Satellite: Eutelsat 9A Frequency: 11958 V Ku band 27500 2/3 DVB-S2 8PSK Hu FTA Atlantic
Bartók Rádió Position: 9.0°E Satellite: Eutelsat 9A Frequency: 12207 H Ku band 27500 3/4 DVB-S Hu FTA Atlantic
Base FM Position: 160.0°E Satellite: Optus D1 Frequency: 12456 H Ku band 22500 3/4 DVB-S Eng FTA Asia
Bayern 1 Position: 19.2°E Satellite: Astra 1M Frequency: 12266 H Ku band 27500 3/4 DVB-S G FTA Europe
Bayern 1 Position: 68.5°E Satellite: Intelsat 20 Frequency: 11010 H Ku band 30000 5/6 DVB-S G FTA Europe
Bayern 2 Position: 19.2°E Satellite: Astra 1M Frequency: 12266 H Ku band 27500 3/4 DVB-S G FTA Europe
Bayern 3 Position: 19.2°E Satellite: Astra 1M Frequency: 12266 H Ku band 27500 3/4 DVB-S G FTA Europe
Bayern 3 Position: 68.5°E Satellite: Intelsat 20 Frequency: 11010 H Ku band 30000 5/6 DVB-S G FTA Europe
Bayern Plus Position: 19.2°E Satellite: Astra 1M Frequency: 12266 H Ku band 27500 3/4 DVB-S G FTA Europe
Bayrak FM Position: 42.0°E Satellite: Türksat 3A Frequency: 12540 H Ku band 30000 3/4 DVB-S Tu FTA Europe
Bayrak Klasik Position: 42.0°E Satellite: Türksat 3A Frequency: 12540 H Ku band 30000 3/4 DVB-S Tu FTA Europe
Bayrak Radio International Position: 42.0°E Satellite: Türksat 3A Frequency: 12540 H Ku band 30000 3/4 DVB-S   FTA Europe
Bayrak Radyosu Position: 42.0°E Satellite: Türksat 3A Frequency: 12540 H Ku band 30000 3/4 DVB-S Tu FTA Europe
Bayram FM Position: 42.0°E Satellite: Türksat 2A Frequency: 11958 V Ku band 27500 5/6 DVB-S Tu FTA Europe
BBC 1Xtra Position: 27.5°W Satellite: Intelsat 907 Frequency: 11495 V Ku band 44100 9/10 DVB-S2 QPSK Eng FTA Atlantic
BBC 1Xtra Position: 28.2°E Satellite: Astra 1N Frequency: 10803 H Ku band 22000 5/6 DVB-S Eng FTA Atlantic
BBC 6 Music Position: 27.5°W Satellite: Intelsat 907 Frequency: 11495 V Ku band 44100 9/10 DVB-S2 QPSK Eng FTA Atlantic
BBC 6 Music Position: 28.2°E Satellite: Astra 1N Frequency: 10788 V Ku band 22000 5/6 DVB-S Eng FTA Atlantic
BBC Asian Network Position: 113.0°E Satellite: Koreasat 5 Frequency: 12390 V Ku band 25600 5/6 DVB-S   FTA Atlantic
BBC Asian Network Position: 27.5°W Satellite: Intelsat 907 Frequency: 11495 V Ku band 44100 9/10 DVB-S2 QPSK   FTA Atlantic
BBC Asian Network Position: 28.2°E Satellite: Astra 1N Frequency: 10803 H Ku band 22000 5/6 DVB-S   FTA Atlantic
BBC Czech Position: 23.5°E Satellite: Astra 3B Frequency: 12070 H Ku band 27500 3/4 DVB-S   FTA Europe
BBC London 94.9 Position: 28.2°E Satellite: Astra 1N Frequency: 10803 H Ku band 22000 5/6 DVB-S Eng FTA Europe
BBC Radio 1 Position: 27.5°W Satellite: Intelsat 907 Frequency: 11495 V Ku band 44100 9/10 DVB-S2 QPSK Eng FTA Atlantic
BBC Radio 1 Position: 28.2°E Satellite: Astra 1N Frequency: 10803 H Ku band 22000 5/6 DVB-S Eng FTA Atlantic
BBC Radio 2 Position: 27.5°W Satellite: Intelsat 907 Frequency: 11495 V Ku band 44100 9/10 DVB-S2 QPSK Eng FTA Atlantic
BBC Radio 2 Position: 28.2°E Satellite: Astra 1N Frequency: 10803 H Ku band 22000 5/6 DVB-S Eng FTA Atlantic
BBC Radio 3 Position: 27.5°W Satellite: Intelsat 907 Frequency: 11495 V Ku band 44100 9/10 DVB-S2 QPSK Eng FTA Atlantic
BBC Radio 3 Position: 28.2°E Satellite: Astra 1N Frequency: 10788 V Ku band 22000 5/6 DVB-S Eng FTA Atlantic
BBC Radio 4 Extra Position: 27.5°W Satellite: Intelsat 907 Frequency: 11495 V Ku band 44100 9/10 DVB-S2 QPSK Eng FTA Atlantic
BBC Radio 4 Extra Position: 28.2°E Satellite: Astra 1N Frequency: 10788 V Ku band 22000 5/6 DVB-S Eng FTA Atlantic
BBC Radio 4 LW Position: 28.2°E Satellite: Astra 1N Frequency: 10788 V Ku band 22000 5/6 DVB-S Eng FTA Europe
BBC Radio 5 Live Position: 27.5°W Satellite: Intelsat 907 Frequency: 11495 V Ku band 44100 9/10 DVB-S2 QPSK Eng FTA Atlantic
BBC Radio 5 Live Position: 28.2°E Satellite: Astra 1N Frequency: 10788 V Ku band 22000 5/6 DVB-S Eng FTA Atlantic
BBC Radio 5 Live Position: 28.2°E Satellite: Astra 1N Frequency: 10803 H Ku band 22000 5/6 DVB-S Eng FTA Atlantic
BBC Radio 5 Live Sports Extra Position: 27.5°W Satellite: Intelsat 907 Frequency: 11495 V Ku band 44100 9/10 DVB-S2 QPSK Eng FTA Atlantic
BBC Radio 5 Live Sports Extra Position: 28.2°E Satellite: Astra 1N Frequency: 10803 H Ku band 22000 5/6 DVB-S Eng FTA Atlantic
BBC Radio Cymru Position: 28.2°E Satellite: Astra 1N Frequency: 10788 V Ku band 22000 5/6 DVB-S We FTA Europe
BBC Radio nan Gaidheal Position: 28.2°E Satellite: Astra 1N Frequency: 10788 V Ku band 22000 5/6 DVB-S Sc FTA Europe
BBC Radio Scotland AM Position: 28.2°E Satellite: Astra 1N Frequency: 10788 V Ku band 22000 5/6 DVB-S Eng FTA Europe
BBC Radio Ulster Position: 28.2°E Satellite: Astra 1N Frequency: 10788 V Ku band 22000 5/6 DVB-S Eng FTA Europe
BBC Radio Wales FM Position: 28.2°E Satellite: Astra 1N Frequency: 10788 V Ku band 22000 5/6 DVB-S Eng FTA Europe
BBC World Service Position: 108.2°E Satellite: SES 7 Frequency: 2655 H C band 22500 7/8 DVB-S   FTA Atlantic
BBC World Service Position: 113.0°E Satellite: Palapa D Frequency: 4080 H   28125 3/4 DVB-S Eng FTA Asia
BBC World Service Position: 115.0°W Satellite: XM 4 Frequency: S Ku band   MPEG Eng FTA Atlantic
BBC World Service Position: 116.0°E Satellite: Koreasat 6 Frequency: 12530 H Ku band 27489 3/4 DVB-S Korea FTA Atlantic
BBC World Service Position: 144.0°E Satellite: Superbird C2 Frequency: 12658 V Ku band 21096 3/4 DVB-S Eng FTA Atlantic
BBC World Service Position: 156.0°E Satellite: Optus C1 Frequency: 12407 V Ku band 30000 2/3 DVB-S Eng FTA Atlantic
BBC World Service Position: 7.0°W Satellite: Nilesat 201 Frequency: 11843 H Ku band 27500 5/6 DVB-S Eng FTA Atlantic
BBC World Service Position: 78.5°E Satellite: Thaicom 5 Frequency: 12562 H Ku band 25776 2/3 DVB-S   FTA Atlantic
BBC World Service Position: 78.5°E Satellite: Thaicom 5 Frequency: 12604 H Ku band 30000 DVB-S2   FTA Atlantic
BBC World Service Position: 85.1°W Satellite: XM 3 Frequency: S Ku band   MPEG MPEG Eng FTA Atlantic
BBC World Service Position: 96.0°W Satellite: Sirius FM 5 Frequency: S Ku band   MPEG MPEG Eng FTA Atlantic
BBC World Service Afghanistan Position: 76.5°E Satellite: Apstar 7 Frequency: 4071 H C band 13020 1/2 DVB-S Cn FTA Asia
BBC World Service Africa Position: 35.9°E Satellite: Eutelsat 36B Frequency: 11881 V Ku band 27500 3/4 DVB-S   FTA Europe
BBC World Service Africa Position: 68.5°E Satellite: Intelsat 20 Frequency: 11090 V Ku band 30000 5/6 DVB-S   FTA Europe
BBC World Service Africa Position: 68.5°E Satellite: Intelsat 20 Frequency: 4064 H C band 19850 7/8 DVB-S Eng FTA Europe
BBC World Service Arabic Position: 1.0°W Satellite: Intelsat 10-02 Frequency: 4025 R C band 7324 2/3 DVB-S Ara FTA Asia
BBC World Service Arabic Position: 13.0°E Satellite: Eutelsat Hot Bird 13B Frequency: 11727 V Ku band 27500 3/4 DVB-S Ara FTA Asia
BBC World Service Arabic Position: 138.0°E Satellite: Telstar 18 Frequency: 4124 V C band 3255 1/2 DVB-S Ara FTA Asia
BBC World Service Arabic Position: 19.2°E Satellite: Astra 1L Frequency: 11568 V Ku band 22000 5/6 DVB-S Ara FTA Asia
BBC World Service Arabic Position: 26.0°E Satellite: Badr 4 Frequency: 11996 H Ku band 27500 3/4 DVB-S Ara FTA Asia
BBC World Service Arabic Position: 55.5°W Satellite: Intelsat 805 Frequency: 3936 H C band 3255 2/3 DVB-S Ara FTA Asia
BBC World Service Arabic Position: 7.0°W Satellite: Nilesat 201 Frequency: 11843 H Ku band 27500 5/6 DVB-S Ara FTA Asia
BBC World Service Arabic Position: 76.5°E Satellite: Apstar 7 Frequency: 4071 H C band 13020 1/2 DVB-S Cn FTA Asia
BBC World Service Asia Position: 68.5°E Satellite: Intelsat 20 Frequency: 4064 H C band 19850 7/8 DVB-S Eng FTA Europe
BBC World Service Azeri Position: 138.0°E Satellite: Telstar 18 Frequency: 4124 V C band 3255 1/2 DVB-S Az FTA Asia
BBC World Service Bengali Position: 76.5°E Satellite: Apstar 7 Frequency: 4071 H C band 13020 1/2 DVB-S Cn FTA Asia
BBC World Service Burmese Position: 138.0°E Satellite: Telstar 18 Frequency: 4124 V C band 3255 1/2 DVB-S Bur FTA Asia
BBC World Service Burmese Position: 68.5°E Satellite: Intelsat 20 Frequency: 3974 V C band 19850 3/4 DVB-S Bur FTA Asia
BBC World Service Burmese Position: 76.5°E Satellite: Apstar 7 Frequency: 4071 H C band 13020 1/2 DVB-S Cn FTA Asia
BBC World Service Cantonese Position: 76.5°E Satellite: Apstar 7 Frequency: 4071 H C band 13020 1/2 DVB-S Cn FTA Asia
BBC World Service Chinese Position: 138.0°E Satellite: Telstar 18 Frequency: 4124 V C band 3255 1/2 DVB-S Cn FTA Asia
BBC World Service Dari Position: 1.0°W Satellite: Intelsat 10-02 Frequency: 4025 R C band 7324 2/3 DVB-S Dar FTA Asia
BBC World Service Dari Position: 76.5°E Satellite: Apstar 7 Frequency: 4071 H C band 13020 1/2 DVB-S Cn FTA Asia
BBC World Service English Position: 19.2°E Satellite: Astra 1L Frequency: 11568 V Ku band 22000 5/6 DVB-S Eng FTA Asia
BBC World Service English Position: 26.0°E Satellite: Badr 4 Frequency: 11996 H Ku band 27500 3/4 DVB-S Eng FTA Asia
BBC World Service English Position: 35.9°E Satellite: Eutelsat 36B Frequency: 11881 V Ku band 27500 3/4 DVB-S Eng FTA Asia
BBC World Service English Position: 40.5°W Satellite: SES 6 Frequency: 3920 R C band 20000 3/5 DVB-S2 QPSK Eng FTA Asia
BBC World Service English Position: 5.0°E Satellite: SES 5 Frequency: 11727 H Ku band 27500 2/3 DVB-S2 QPSK Eng FTA Asia
BBC World Service English Position: 68.5°E Satellite: Intelsat 20 Frequency: 11090 V Ku band 30000 5/6 DVB-S Eng FTA Asia
BBC World Service English Position: 90.0°E Satellite: Yamal 201 Frequency: 3675 L C band 17500 3/4 DVB-S Eng FTA Asia
BBC World Service English Americas Position: 55.5°W Satellite: Intelsat 805 Frequency: 3936 H C band 3255 2/3 DVB-S Eng FTA Atlantic
BBC World Service English Australia & New Zealand Position: 13.0°E Satellite: Eutelsat Hot Bird 13B Frequency: 11727 V Ku band 27500 3/4 DVB-S Eng FTA Asia
BBC World Service English Australia & New Zealand Position: 138.0°E Satellite: Telstar 18 Frequency: 4124 V C band 3255 1/2 DVB-S Eng FTA Asia
BBC World Service English East Africa Position: 1.0°W Satellite: Intelsat 10-02 Frequency: 4025 R C band 7324 2/3 DVB-S Eng FTA Atlantic
BBC World Service English East Asia Position: 138.0°E Satellite: Telstar 18 Frequency: 4124 V C band 3255 1/2 DVB-S Eng FTA Asia
BBC World Service English East Asia Position: 76.5°E Satellite: Apstar 7 Frequency: 4071 H C band 13020 1/2 DVB-S Cn FTA Asia
BBC World Service English Europe Position: 1.0°W Satellite: Intelsat 10-02 Frequency: 4025 R C band 7324 2/3 DVB-S Eng FTA Asia
BBC World Service English Europe Position: 13.0°E Satellite: Eutelsat Hot Bird 13B Frequency: 11727 V Ku band 27500 3/4 DVB-S Eng FTA Asia
BBC World Service English Europe Position: 138.0°E Satellite: Telstar 18 Frequency: 4124 V C band 3255 1/2 DVB-S Eng FTA Asia
BBC World Service English Europe Position: 76.5°E Satellite: Apstar 7 Frequency: 4071 H C band 13020 1/2 DVB-S Cn FTA Asia
BBC World Service English Middle East Position: 1.0°W Satellite: Intelsat 10-02 Frequency: 4025 R C band 7324 2/3 DVB-S Eng FTA Asia
BBC World Service English Middle East Position: 13.0°E Satellite: Eutelsat Hot Bird 13B Frequency: 11727 V Ku band 27500 3/4 DVB-S Eng FTA Asia
BBC World Service English Middle East Position: 138.0°E Satellite: Telstar 18 Frequency: 4124 V C band 3255 1/2 DVB-S Eng FTA Asia
BBC World Service English Middle East Position: 76.5°E Satellite: Apstar 7 Frequency: 4071 H C band 13020 1/2 DVB-S Cn FTA Asia
BBC World Service English News Position: 1.0°W Satellite: Intelsat 10-02 Frequency: 4025 R C band 7324 2/3 DVB-S Eng FTA Asia
BBC World Service English News Position: 13.0°E Satellite: Eutelsat Hot Bird 13B Frequency: 11727 V Ku band 27500 3/4 DVB-S Eng FTA Asia
BBC World Service English News Position: 138.0°E Satellite: Telstar 18 Frequency: 4124 V C band 3255 1/2 DVB-S Eng FTA Asia
BBC World Service English News Position: 55.5°W Satellite: Intelsat 805 Frequency: 3936 H C band 3255 2/3 DVB-S Eng FTA Asia
BBC World Service English News Position: 76.5°E Satellite: Apstar 7 Frequency: 4071 H C band 13020 1/2 DVB-S Cn FTA Asia
BBC World Service English South Asia Position: 138.0°E Satellite: Telstar 18 Frequency: 4124 V C band 3255 1/2 DVB-S Eng FTA Asia
BBC World Service English South Asia Position: 76.5°E Satellite: Apstar 7 Frequency: 4071 H C band 13020 1/2 DVB-S Cn FTA Asia
BBC World Service English West Africa Position: 1.0°W Satellite: Intelsat 10-02 Frequency: 4025 R C band 7324 2/3 DVB-S Eng FTA Atlantic
BBC World Service French Africa Position: 1.0°W Satellite: Intelsat 10-02 Frequency: 4025 R C band 7324 2/3 DVB-S Fr FTA Atlantic
BBC World Service Hausa Position: 1.0°W Satellite: Intelsat 10-02 Frequency: 4025 R C band 7324 2/3 DVB-S Hau FTA Atlantic
BBC World Service Hausa Position: 7.0°W Satellite: Nilesat 201 Frequency: 11843 H Ku band 27500 5/6 DVB-S   FTA Atlantic
BBC World Service Hindi Position: 76.5°E Satellite: Apstar 7 Frequency: 4071 H C band 13020 1/2 DVB-S Cn FTA Asia
BBC World Service Indonesian Position: 138.0°E Satellite: Telstar 18 Frequency: 4124 V C band 3255 1/2 DVB-S In FTA Asia
BBC World Service Indonesian Position: 76.5°E Satellite: Apstar 7 Frequency: 4071 H C band 13020 1/2 DVB-S Cn FTA Asia
BBC World Service Kirghiz Position: 76.5°E Satellite: Apstar 7 Frequency: 4071 H C band 13020 1/2 DVB-S Cn FTA Asia
BBC World Service Nepali Position: 76.5°E Satellite: Apstar 7 Frequency: 4071 H C band 13020 1/2 DVB-S Cn FTA Asia
BBC World Service Pashto Position: 1.0°W Satellite: Intelsat 10-02 Frequency: 4025 R C band 7324 2/3 DVB-S Pus FTA Asia
BBC World Service Pashto Position: 76.5°E Satellite: Apstar 7 Frequency: 4071 H C band 13020 1/2 DVB-S Cn FTA Asia
BBC World Service Persian Position: 1.0°W Satellite: Intelsat 10-02 Frequency: 4025 R C band 7324 2/3 DVB-S Fa FTA Asia
BBC World Service Persian Position: 13.0°E Satellite: Eutelsat Hot Bird 13B Frequency: 11727 V Ku band 27500 3/4 DVB-S Fa FTA Asia
BBC World Service Persian Position: 76.5°E Satellite: Apstar 7 Frequency: 4071 H C band 13020 1/2 DVB-S Cn FTA Asia
BBC World Service Portuguese Position: 1.0°W Satellite: Intelsat 10-02 Frequency: 4025 R C band 7324 2/3 DVB-S Pt FTA Atlantic
BBC World Service Russian Position: 1.0°W Satellite: Intelsat 10-02 Frequency: 4025 R C band 7324 2/3 DVB-S Rus FTA Asia
BBC World Service Russian Position: 13.0°E Satellite: Eutelsat Hot Bird 13B Frequency: 11727 V Ku band 27500 3/4 DVB-S Rus FTA Asia
BBC World Service Russian Position: 138.0°E Satellite: Telstar 18 Frequency: 4124 V C band 3255 1/2 DVB-S Rus FTA Asia
BBC World Service Russian Position: 76.5°E Satellite: Apstar 7 Frequency: 4071 H C band 13020 1/2 DVB-S Cn FTA Asia
BBC World Service Sinhala Position: 76.5°E Satellite: Apstar 7 Frequency: 4071 H C band 13020 1/2 DVB-S Cn FTA Asia
BBC World Service Somali Position: 1.0°W Satellite: Intelsat 10-02 Frequency: 4025 R C band 7324 2/3 DVB-S So FTA Atlantic
BBC World Service Swahili Position: 1.0°W Satellite: Intelsat 10-02 Frequency: 4025 R C band 7324 2/3 DVB-S Sw FTA Atlantic
BBC World Service Tajik Position: 76.5°E Satellite: Apstar 7 Frequency: 4071 H C band 13020 1/2 DVB-S Cn FTA Asia
BBC World Service Tamil Position: 76.5°E Satellite: Apstar 7 Frequency: 4071 H C band 13020 1/2 DVB-S Cn FTA Asia
BBC World Service Turkish Position: 138.0°E Satellite: Telstar 18 Frequency: 4124 V C band 3255 1/2 DVB-S Tu FTA Asia
BBC World Service UK Position: 27.5°W Satellite: Intelsat 907 Frequency: 11495 V Ku band 44100 9/10 DVB-S2 QPSK Eng FTA Atlantic
BBC World Service UK Position: 28.2°E Satellite: Astra 1N Frequency: 10788 V Ku band 22000 5/6 DVB-S Eng FTA Atlantic
BBC World Service Urdu Position: 138.0°E Satellite: Telstar 18 Frequency: 4124 V C band 3255 1/2 DVB-S Ur FTA Asia
BBC World Service Urdu Position: 76.5°E Satellite: Apstar 7 Frequency: 4071 H C band 13020 1/2 DVB-S Cn FTA Asia
BBC World Service Uzbek Position: 76.5°E Satellite: Apstar 7 Frequency: 4071 H C band 13020 1/2 DVB-S Cn FTA Asia
BBS Radio Position: 83.0°E Satellite: Insat 4A Frequency: 4100 H C band 4750 3/4 DVB-S   FTA Asia
Bel RTL Position: 19.2°E Satellite: Astra 1L Frequency: 12722 H Ku band 22000 3/4 DVB-S2 8PSK Fr FTA Europe
Berbère Radio Position: 5.0°W Satellite: Eutelsat 5 West A Frequency: 12564 V Ku band 29950 7/8 DVB-S Ber FTA Atlantic
Berbère Radio Position: 5.0°W Satellite: Eutelsat 5 West A Frequency: 12690 V Ku band 27500 3/4 DVB-S Ber FTA Atlantic
Best FM Position: 0.8°W Satellite: Thor 6 Frequency: 11919 V Ku band 28000 7/8 DVB-S Slk FTA Atlantic
Best FM Position: 42.0°E Satellite: Türksat 2A Frequency: 11804 V Ku band 24444 5/6 DVB-S Tu FTA Europe
Betar Bangla Position: 13.0°E Satellite: Eutelsat Hot Bird 13D Frequency: 12597 V Ku band 27500 3/4 DVB-S Ben FTA Europe
Bethel Radio Position: 58.0°W Satellite: Intelsat 21 Frequency: 4126 H C band 3700 3/4 DVB-S Sp FTA Atlantic
Beur FM Position: 19.2°E Satellite: Astra 1L Frequency: 11568 V Ku band 22000 5/6 DVB-S Fr FTA Europe
BFBS Gurkha Radio Position: 10.0°E Satellite: Eutelsat 10A Frequency: 11221 V Ku band 27500 3/4 DVB-S   FTA Atlantic
BFBS Gurkha Radio Position: 40.5°W Satellite: SES 6 Frequency: 3920 R C band 20000 3/5 DVB-S2 QPSK   FTA Atlantic
BFBS Gurkha Radio Position: 57.0°E Satellite: NSS 12 Frequency: 3800 R C band 20000 3/5 DVB-S2 QPSK   FTA Atlantic
BFBS Radio 2 Position: 10.0°E Satellite: Eutelsat 10A Frequency: 11221 V Ku band 27500 3/4 DVB-S Eng FTA Atlantic
BFBS Radio 2 Position: 40.5°W Satellite: SES 6 Frequency: 3920 R C band 20000 3/5 DVB-S2 QPSK Eng FTA Atlantic
BFBS Radio 2 Position: 57.0°E Satellite: NSS 12 Frequency: 3800 R C band 20000 3/5 DVB-S2 QPSK Eng FTA Atlantic
BFBS Radio Afghanistan Position: 10.0°E Satellite: Eutelsat 10A Frequency: 11221 V Ku band 27500 3/4 DVB-S Eng FTA Europe
BFBS Radio Afghanistan Position: 57.0°E Satellite: NSS 12 Frequency: 3800 R C band 20000 3/5 DVB-S2 QPSK Eng FTA Europe
BFBS Radio Africa Position: 57.0°E Satellite: NSS 12 Frequency: 3800 R C band 20000 3/5 DVB-S2 QPSK Eng FTA Europe
BFBS Radio Beats Position: 10.0°E Satellite: Eutelsat 10A Frequency: 11221 V Ku band 27500 3/4 DVB-S Eng FTA Atlantic
BFBS Radio Beats Position: 40.5°W Satellite: SES 6 Frequency: 3920 R C band 20000 3/5 DVB-S2 QPSK Eng FTA Atlantic
BFBS Radio Beats Position: 57.0°E Satellite: NSS 12 Frequency: 3800 R C band 20000 3/5 DVB-S2 QPSK Eng FTA Atlantic
BFBS Radio Canada Position: 40.5°W Satellite: SES 6 Frequency: 3920 R C band 20000 3/5 DVB-S2 QPSK Eng FTA Atlantic
BFBS Radio Cyprus Position: 10.0°E Satellite: Eutelsat 10A Frequency: 11221 V Ku band 27500 3/4 DVB-S Eng FTA Europe
BFBS Radio Cyprus Position: 57.0°E Satellite: NSS 12 Frequency: 3800 R C band 20000 3/5 DVB-S2 QPSK Eng FTA Europe
BFBS Radio Digital Position: 28.5°E Satellite: Eutelsat 28A Frequency: 11222 H Ku band 27500 2/3 DVB-S Eng FTA Europe
BFBS Radio Falklands Position: 40.5°W Satellite: SES 6 Frequency: 3920 R C band 20000 3/5 DVB-S2 QPSK Eng FTA Atlantic
BFBS Radio Germany Position: 10.0°E Satellite: Eutelsat 10A Frequency: 11221 V Ku band 27500 3/4 DVB-S Eng FTA Europe
BFBS Radio Gibraltar Position: 10.0°E Satellite: Eutelsat 10A Frequency: 11221 V Ku band 27500 3/4 DVB-S Eng FTA Europe
BFBS Radio Middle East Position: 10.0°E Satellite: Eutelsat 10A Frequency: 11221 V Ku band 27500 3/4 DVB-S Eng FTA Europe
BFBS Radio Middle East Position: 57.0°E Satellite: NSS 12 Frequency: 3800 R C band 20000 3/5 DVB-S2 QPSK Eng FTA Europe
BFBS Radio Northern Ireland Position: 10.0°E Satellite: Eutelsat 10A Frequency: 11221 V Ku band 27500 3/4 DVB-S Eng FTA Europe
BFBS Radio Rewind Position: 10.0°E Satellite: Eutelsat 10A Frequency: 11221 V Ku band 27500 3/4 DVB-S Eng FTA Atlantic
BFBS Radio Rewind Position: 40.5°W Satellite: SES 6 Frequency: 3920 R C band 20000 3/5 DVB-S2 QPSK Eng FTA Atlantic
BFBS Radio Shamishran Position: 10.0°E Satellite: Eutelsat 10A Frequency: 11221 V Ku band 27500 3/4 DVB-S   FTA Atlantic
BFBS Radio Shamishran Position: 40.5°W Satellite: SES 6 Frequency: 3920 R C band 20000 3/5 DVB-S2 QPSK   FTA Atlantic
BFBS Radio UK Bases Position: 40.5°W Satellite: SES 6 Frequency: 3920 R C band 20000 3/5 DVB-S2 QPSK Eng FTA Atlantic
BFBS Radio UK DAB Position: 40.5°W Satellite: SES 6 Frequency: 3920 R C band 20000 3/5 DVB-S2 QPSK Eng FTA Atlantic
BFM Radio Position: 19.2°E Satellite: Astra 1L Frequency: 11568 V Ku band 22000 5/6 DVB-S Fr FTA Atlantic
BFM Radio Position: 34.5°W Satellite: Intelsat 903 Frequency: 11075 H Ku band 45000 3/4 DVB-S2 QPSK Fr FTA Atlantic
BFM Radio Position: 5.0°W Satellite: Eutelsat 5 West A Frequency: 11480 H Ku band 3215 3/4 DVB-S2 8PSK Fr FTA Atlantic
BFM Radio Position: 5.0°W Satellite: Eutelsat 5 West A Frequency: 12564 V Ku band 29950 7/8 DVB-S Fr FTA Atlantic
BG Radio Position: 39.0°E Satellite: Hellas Sat 2 Frequency: 11135 V Ku band 30000 2/3 DVB-S2 8PSK Bu FTA Europe
BG Radio Position: 45.0°E Satellite: Intelsat 12 Frequency: 11632 V Ku band 30000 3/4 DVB-S2 8PSK Bu FTA Europe
Big Band & Swing Position: 97.0°W Satellite: Galaxy 19 Frequency: 12053 V Ku band 22000 3/4 DVB-S   FTA America
Big FM Network Radio Position: 78.5°E Satellite: Thaicom 5 Frequency: 12313 V Ku band 30000 3/4 DVB-S Th FTA Asia
Big FM Network Radio Position: 78.5°E Satellite: Thaicom 5 Frequency: 12355 H Ku band 30000 2/3 DVB-S Th FTA Asia
Bingtuan Radio Position: 125.0°E Satellite: ChinaSat 6A Frequency: 3999 H C band 4420 3/4 DVB-S Cn FTA Asia
Binh Duong FM Position: 132.0°E Satellite: Vinasat 1 Frequency: 11090 H Ku band 28125 3/4 DVB-S Vi FTA Asia
Binh Phuoc FM Position: 132.0°E Satellite: Vinasat 1 Frequency: 11090 H Ku band 28125 3/4 DVB-S Vi FTA Asia
Birthday Songs Position: 108.2°E Satellite: NSS 11 Frequency: 12731 V Ku band 30000 5/6 DVB-S China FTA Asia
Birthday Songs Position: 128.0°E Satellite: JCSAT 3A Frequency: 4000 V C band 30000 5/6 DVB-S Cn FTA Asia
Bizim Radyo Position: 42.0°E Satellite: Türksat 3A Frequency: 12685 H Ku band 30000 5/6 DVB-S Tu FTA Europe
Blue Channel Position: 64.2°E Satellite: Intelsat 906 Frequency: 3721 R C band 4882 2/3 DVB-S   FTA Europe
Bluegrass Position: 97.0°W Satellite: Galaxy 19 Frequency: 12053 V Ku band 22000 3/4 DVB-S   FTA America
Blues Position: 125.0°W Satellite: Galaxy 14 Frequency: 3895 V C band 19510 3/4 Digicipher 2 Cn FTA America
Blues Position: 58.0°W Satellite: Intelsat 21 Frequency: Ku Ku band   DVB-S   FTA America
Blues Position: 58.0°W Satellite: Intelsat 21 Frequency: Ku Ku band   DVB-S DVB-S   FTA America
Blues Position: 97.0°W Satellite: Galaxy 19 Frequency: 12053 V Ku band 22000 3/4 DVB-S   FTA America
Bluradio Position: 58.0°W Satellite: Intelsat 21 Frequency: 3786 H C band 6620 7/8 DVB-S Sp FTA Atlantic
BNR Nieuwsradio Position: 23.5°E Satellite: Astra 3B Frequency: 11914 H Ku band 27500 3/4 DVB-S Du FTA Europe
BNR Radio Burgas Position: 45.0°E Satellite: Intelsat 12 Frequency: 11632 V Ku band 30000 3/4 DVB-S2 8PSK Bu FTA Europe
BNR Radio Sofia Position: 45.0°E Satellite: Intelsat 12 Frequency: 11632 V Ku band 30000 3/4 DVB-S2 8PSK Bu FTA Europe
BNR Radio Vidin Position: 45.0°E Satellite: Intelsat 12 Frequency: 11632 V Ku band 30000 3/4 DVB-S2 8PSK Bu FTA Europe
Bobar Radio Position: 16.0°E Satellite: Eutelsat 16A Frequency: 11366 V Ku band 30000 3/4 DVB-S Se FTA Europe
B-One Radio Position: 2.8°E Satellite: Rascom QAF 1R Frequency: 3985 R C band 13555 5/6 DVB-S Fr FTA Europe
Boom Position: 107.3°W Satellite: Anik F1R Frequency: 3780 V C band 28346 7/8 DVB-S Fr FTA America
Bossa Nova Position: 108.2°E Satellite: NSS 11 Frequency: 12731 V Ku band 30000 5/6 DVB-S China FTA Asia
Bossa Nova Position: 128.0°E Satellite: JCSAT 3A Frequency: 4000 V C band 30000 5/6 DVB-S Cn FTA Asia
Bossa Nova Position: 43.1°W Satellite: Intelsat 11 Frequency: Ku Ku band   DVB-S   FTA Atlantic
Bossa Nova Position: 61.0°W Satellite: Amazonas 3 Frequency: 11972 H Ku band 28888 3/4 DVB-S   FTA Atlantic
Bossa Nova Position: 61.0°W Satellite: Amazonas 3 Frequency: 12522 H Ku band 28888 3/4 DVB-S   FTA Atlantic
Bossa Nova Position: 65.0°W Satellite: Star One C1 Frequency: 4100 V C band 27500 7/8 DVB-S   FTA Atlantic
Bossa Nova Position: 70.0°W Satellite: Star One C2 Frequency: 10974 H Ku band 29890 3/4 DVB-S   FTA Atlantic
BR Klassik Position: 19.2°E Satellite: Astra 1M Frequency: 12266 H Ku band 27500 3/4 DVB-S G FTA Europe
BR Puls Position: 19.2°E Satellite: Astra 1M Frequency: 12266 H Ku band 27500 3/4 DVB-S G FTA Europe
Bradesco Esportes FM Minas Gerais Position: 84.0°W Satellite: Brasilsat B4 Frequency: 4129 H C band 2730 3/4 DVB-S Pt FTA America
Bradesco Esportes FM Rio de Janeiro Position: 84.0°W Satellite: Brasilsat B4 Frequency: 4092 H C band 10150 5/6 DVB-S Pt FTA America
Bradesco Esportes FM São Paulo Position: 84.0°W Satellite: Brasilsat B4 Frequency: 4092 H C band 10150 5/6 DVB-S Pt FTA America
Bremen Eins Position: 19.2°E Satellite: Astra 1M Frequency: 12266 H Ku band 27500 3/4 DVB-S G FTA Europe
Bremen Vier Position: 19.2°E Satellite: Astra 1M Frequency: 12266 H Ku band 27500 3/4 DVB-S G FTA Europe
Broadcast Network for Indie Artists Position: 97.0°W Satellite: Galaxy 19 Frequency: 12060 H Ku band 22000 3/4 DVB-S Eng FTA America
Builders Radio Position: 68.5°E Satellite: Intelsat 20 Frequency: 11514 V Ku band 28750 1/2 DVB-S2 QPSK   FTA Europe
Builders Radio Position: 68.5°E Satellite: Intelsat 20 Frequency: 11674 V Ku band 26652 1/2 DVB-S   FTA Europe
Burç FM Position: 42.0°E Satellite: Türksat 3A Frequency: 11064 V Ku band 13000 5/6 DVB-S Tu FTA Europe
Burç FM Position: 42.0°E Satellite: Türksat 2A Frequency: 11906 H Ku band 4800 5/6 DVB-S Tu FTA Europe
Burç FM Azer Position: 42.0°E Satellite: Türksat 3A Frequency: 11049 V Ku band 2400 5/6 DVB-S Az FTA Europe
Burç FM Azer Position: 46.0°E Satellite: AzerSpace 1/Africasat 1a Frequency: 11169 H Ku band 20400 5/6 DVB-S Az FTA Europe
Business FM Position: 60.0°E Satellite: Intelsat 904 Frequency: 11077 V Ku band 3300 3/4 DVB-S Rus FTA Asia
Business FM Position: 90.0°E Satellite: Yamal 201 Frequency: 4084 R C band 2500 3/4 DVB-S Rus FTA Asia
BYU Radio Position: 115.0°W Satellite: XM 4 Frequency: S Ku band   MPEG Eng FTA America
BYU Radio Position: 119.0°W Satellite: EchoStar 14 Frequency: 12297 L Ku band 20000 7/8 DVB-S Eng FTA America
BYU Radio Position: 72.7°W Satellite: Nimiq 5 Frequency: 12574 R Ku band 21500 2/3 DVB-S 8PSK Eng FTA America
BYU Radio Position: 85.1°W Satellite: XM 3 Frequency: S Ku band   MPEG MPEG Eng FTA America
BYU Radio Position: 91.0°W Satellite: Galaxy 17 Frequency: 3965 V C band 4249 2/3 DVB-S2 8PSK Cn FTA America
BYU Radio Position: 96.0°W Satellite: Sirius FM 5 Frequency: S Ku band   MPEG MPEG Eng FTA America
  Sat-news.co.uk © last updated: 07-04-2020
List of satellite radio channels. We provide more than 4000 satellite radio channels such as : Aman FM , Antena Nacional , Arabica FM , Asia FM , Bangkok Radio Live , Bayern Plus , Bayrak Radyosu , Bayram FM , BBC London , Bossa Nova , Capital Radio , China Radio International , Citi FM , Club FM , ESPN Sports Radio , Favorit FM , FM Rainbow , Hits Online , Humor FM , Jazz Radio , Mexicana , Modern Radio , Moral FM , My Radio , National FM , Nepal FM , Nostalgie , Oman FM , Polskie Radio , Pop Music , Power Türk FM , Radio Afghanistan , Radio Australia , Radio Bahrain , Radio Berlin , Radio Botswana , Radio Cambodia , Radio Congo , Radio Fresh! , Radio Iran , Radio Kultura , Radio Pakistan , Radio Quran , Radio România , Radio Rossii , Radio Sport , Radio Thailand , Star , The Beat , Traxx FM , Venus FM , Vesti FM , Viasat Classic , Virgin Radio , Yemen FM.
Go to top