PositionSatellite Name
61.5°W EchoStar 12
61.5°W EchoStar 16
63.0°W Telstar 14R
65.0°W Star One C1
67.0°W AMC 4
70.0°W Star One C2
72.0°W AMC 6
72.7°W Nimiq 5
77.0°W EchoStar 8
77.0°W QuetzSat 1
78.0°W Simón Bolívar
79.0°W Intelsat 16
82.0°W Nimiq 4
83.0°W AMC 9
83.5°W Hispasat 1C
84.0°W Brasilsat B4
85.0°W AMC 16
85.1°W XM 3
85.2°W Sirius XM 5
87.0°W SES 2
87.2°W Túpac Katari
89.0°W Galaxy 28
91.0°W Galaxy 17
91.1°W Nimiq 6
92.0°W Brasilsat B3
93.1°W Galaxy 25
95.0°W Galaxy 3C
95.0°W Spaceway 3
96.0°W Sirius FM 5
97.0°W Galaxy 19
99.0°W Galaxy 16
99.2°W Spaceway 2
99.2°W DirecTV 11
101.0°W DirecTV 4S/8
101.0°W DirecTV 4S
101.0°W DirecTV 8
101.0°W SES 1
  61°W-101°W
 
PositionSatellite Name
102.8°W Spaceway 1
102.8°W DirecTV 10/12
103.0°W AMC 1
103.0°W SES 3
103.0°W Spaceway 1
103.0°W DirecTV 10/12
105.0°W AMC 15
105.0°W AMC 18
107.0°W EchoStar 17
107.3°W Anik F1R
107.3°W Anik G1
110.0°W EchoStar 10
110.0°W EchoStar 11
111.1°W Anik F2
113.0°W SatMex 6
114.9°W SatMex 5
115.0°W XM 4
116.8°W Mexsat Bicentenario
116.8°W SatMex 8
118.8°W Anik F3
119.0°W DirecTV 7S
119.0°W EchoStar 14
120.5°W Sirius FM 6
121.0°W EchoStar 9
121.0°W Galaxy 23
123.0°W Galaxy 18
124.9°W AMC 21
125.0°W Galaxy 14
127.0°W Galaxy 13
127.0°W Horizons 1
129.0°W Ciel 2
129.0°W Galaxy 12
131.0°W AMC 11
133.0°W Galaxy 15
135.0°W AMC 10
137.0°W AMC 7
139.0°W AMC 8
  102°W-160°W
List of america satellites . We provide information about 74 america satellites : EchoStar 12 , EchoStar 16 , Telstar 14R , Star One C1 , AMC 4 , Star One C2 , AMC 6 , Nimiq 5 , EchoStar 8 , QuetzSat 1 , Simón Bolívar , Intelsat 16 , Nimiq 4 , AMC 9 , Hispasat 1C , Brasilsat B4 , AMC 16 , XM 3 , Sirius XM 5 , SES 2 , Túpac Katari , Galaxy 28 , Galaxy 17 , Nimiq 6 , Brasilsat B3 , Galaxy 25 , Galaxy 3C , Spaceway 3 , Sirius FM 5 , Galaxy 19 , Galaxy 16 , Spaceway 2 , DirecTV 11 , DirecTV 4S/8 , DirecTV 4S , DirecTV 8 , SES 1 , Spaceway 1 , DirecTV 10/12 , AMC 1 , SES 3 , Spaceway 1 , DirecTV 10/12 , AMC 15 , AMC 18 , EchoStar 17 , Anik F1R , Anik G1 , EchoStar 10 , EchoStar 11 , Anik F2 , SatMex 6 , SatMex 5 , XM 4 , Mexsat Bicentenario , SatMex 8 , Anik F3 , DirecTV 7S , EchoStar 14 , Sirius FM 6 , EchoStar 9 , Galaxy 23 , Galaxy 18 , AMC 21 , Galaxy 14 , Galaxy 13 , Horizons 1 , Ciel 2 , Galaxy 12 , AMC 11 , Galaxy 15 , AMC 10 , AMC 7 , AMC 8.
Go to top